El Batching com a tècnica de treball per a augmentar el rendiment laboral en l’espai de treball

27 juliol, 2020

Es parla d’aquesta eina laboral que aconsegueix menors distraccions tant en workspaces com teletrabajando.

En un context laboral en el qual les crides, mails i missatges de whatsapp estan a l’ordre del dia, amb la condició d’evitar el contacte personal segons les recomanacions contra el coronavirus, és cada vegada més important conèixer com mantenir la concentració i no distreure’s en els moments de treball. I és que, a qui no li ha passat que, quan comença a progressar en una tasca, després és interromput pel ping d’un correu electrònic en la seva safata d’entrada?

Aquest tipus de distraccions, que cada es produeixen amb major freqüència, són l’enemic número u quan es tracta de productivitat. No sols redueixen la capacitat per a concentrar-se en la tasca que tenim al cap, sinó que també perjudiquen la seva eficiència, fent que els projectes triguin molt més del que deurien.

Arran d’aquestes situacions, des de l’equip de Gran Via Business & Meeting Center valorem una tècnica que permet aprofundir i enfocar-se en l’eficiència laboral: la tècnica del batching pot ser una mesura per a augmentar la productivitat durant la jornada laboral.

En què es basa la tècnica del Batching?

El procés de Batchinges un sistema de productivitat que ajuda les persones a centrar-se en un grup de tasques similars durant un període de temps dedicat sense interrupcions. Conegut també com a tasques per lots, ajuda a minimitzar les distraccions i interrupcions per a aconseguir un flux de treball amb un major rendiment.

El processament de lots de treball per temps és efectiu perquè limita les tasques que es tenen en l’agenda al voltant de blocs de temps, de manera que el treballador pugui submergir-se en aquestes tasques sense interrupcions que interrompin el seu flux de treball.

Normalment hi ha dos tipus de tasques que es recomanen realitzar amb la tècnica del processament per lots:

– Tasques superficials: requereixen nivells més baixos d’energia productiva, ideal per a aquelles accions que requereixin de menys temps de treball.

– Tasques profundes: requereixen alts nivells de productivitat, mínima distracció i alta concentració durant períodes de temps de treball més llargs.

Si s’agrupen els períodes de temps assignats a aquests tipus de tasques, es pot millorar l’eficiència i aconseguir un progrés significatiu cap als objectius establerts.

Com fer Batchingde manera efectiva?

Per a aconseguir el millor rendiment sobre aquesta tècnica, aquestes són algunes de les millors maneres per a aplicar-la:

– Agrupar tasques per funció i/o objectiu i després assignar cada grup a un espai de temps establert.

– Anotar aquests grups de tasques en un calendari o eina de programació per a tenir una agenda visual durant la setmana, dia a dia.

– Establir recordatoris o alertes que ho mantinguin al dia.

– Posar els dispositius en la manera ‘No molestar’ i tancar les finestres dels navegadors obertes per a eliminar distraccions.

– Compartir els plans en un entorn d’oficina o amb un equip, perquè la resta de companys sàpiguen que està treballant per a reduir les interrupcions i distraccions.

Adaptabilitat

Aquest tipus d’experiència laboral ens pot deixar un valuós aprenentatge, sobretot quan travessem per moments com els actuals, en els quals els processos de treball s’han vist alterats en la major part de models laborals.

El model de teletreball requereix d’una adaptació al batching més accelerada que el treball en un workspace com el nostre: el nombre de possibles distraccions és molt més elevat en tenir molts més elements al voltant. En els espais de treball com els que proporciona Gran Via Business & Meeting Center s’aconsegueix optimitzar l’aprofitament del temps perquè el concepte “oficina amb serveis” permet que l’usuari només hagi de preocupar-se pel seu treball, sense dedicar un segon als temes d’estructura, organització o manteniment. El millor del Batching, és que es pot implementar en qualsevol moment i només depèn de l’espai de treball en el qual es decideixi aplicar-lo.

Potser també t’interessa:
Comparteix a
Contacta amb nosaltres