Gran Via Business & Meeting Center analitza el ‘Flexi-working’ i la seva adaptabilitat als espais de treball actuals

28 novembre, 2019

La tendència per facilitar la combinació de la vida laboral i professional també afecta el desenvolupament dels models d’espais de treball actuals

Treballar des de casa com a mínim una vegada a la setmana és un de les peticions més demandades, com és el cas de la sol·licitud establerta per la Comissió nacional per a la Racionalització dels horaris (Arohe) aquest passat estiu. En la seva proposta s’accentuava l’evidència del teletreball com una de les bases que pot reforçar aquesta modalitat però, segons estudis recents com el de Infojobs, les possibilitats que ofereixen les empreses per a aquests supòsits són escasses. És el cas d’Espanya, amb només un 19% dels treballadors enquestats que reconeix poder acollir-se a aquesta fórmula, la qual cosa reflecteix una evolució d’un 4% des de l’any 2015.

És per això que es desenvolupen alternatives relacionades amb els espais de treball en els quals pretén innovar i buscar facilitats que compaginin el millor d’una oficina i la llibertat d’horaris. Un model és el conegut com ‘Flexi-working’, un esquema de treball que busca punts que facilitin poder combinar la vida laboral amb la personal, permetent horaris més flexibles amb l’objectiu d’augmentar la productivitat.

Aquest model de treball ja és conegut en altres països europeus com Alemanya, i ha servit d’exemple per demostrar que es pot aconseguir un percentatge més elevat dins dels objectius plantejats als treballadors per part de les empreses.

El plantejament de base per al flexi-working és poder arribar a aconseguir una sèrie d’aspectes, a destacar:

– Flexibilitat laboral per a conciliar vida laboral i familiar.
– Reduir les càrregues personals en horari de treball.
– L’augment de la productivitat i creativitat durant el treball.
– Major implicació del treballador amb els objectius de l’empresa.
– Felicitat del treballador en el seu lloc de treball, amb el que es fidelitza.

En línia amb aquest model de treball, alguns workspaces també han volgut adaptar-se per a poder oferir espais de treball concordes i que facilitin l’adaptació a les empreses. Gran Via Meeting & Business Centerha evolucionat amb els anys per a poder ser un exemple d’oficina flexible. D’aquesta manera s’aconsegueix, d’una banda, flexibilitat d’espai per a ampliar o modificar l’espai en relació al nombre de persones sempre que sigui necessari i, com a segon aspecte, flexibilitat en la contratació per adaptar la manera i temps d’ús de l’espai sol·licitat sense alterar els costos fixos o addicionals que puguin sorgir a les empreses.

A més, cal no oblidar les facilitats que ofereix aquest business center amb la seva oferta d’oficina virtual, una opció que aconsegueix digitalitzar els espais de treball contractats sense deixar de costat el servei que ofereix un equip de professionals disponibles cada jornada, tant per a atendre correu com resoldre trucades telefòniques.

D’aquesta manera, amb l’elecció d’aquesta mena d’ofertes d’àrees de treball, s’aconsegueix reduir la complexitat d’una infraestructura de treball, reduint considerablement els seus costos i permetent al treballador l’ús més encertat de les seves hores de treball en un espai que sap que sempre estarà disponible i amb un suport professional per a qualsevol situació amb la qual es trobi.

Potser també t’interessa:
Comparteix a
Contacta amb nosaltres